top of page

Kursy Biblijne Online

Nasza historia

   Pomysł na Kursy Biblijne Online zrodził się w 2020 roku podczas lockdownu związanego z covid-19. Pomyślałem wtedy, że skoro nie wolno kontynuować spotkań w realu, to można spotykać się online. Jak się okazało stworzyło to nowe możliwości i dzięki temu kursy się rozwinęły. Mogliśmy spotykać się z ludźmi z każdego miejsca na świecie, gdzie jest Internet.

   Forma "online" okazuje się doskonała dla tych, którzy z rożnych powodów nie mogą wychodzić z domu, dla tych którzy mieszkają tam, gdzie nie ma oferty takich kursów, dla tych, którzy są na emigracji, a także dla tych, którzy są nieśmiali

i nigdy by się nie zapisali na kurs stacjonarny.

   Idea dzielenia się Ewangelią za pomocą kursów online spodobała się naszym przyjaciołom, którzy chcieli zaangażować się taką służbę. W ten sposób powstał nasz zespół i strona naobrazboga.com.

   Jesteśmy pełni zapału do pracy i szczęśliwi, że mamy przywilej prowadzić ludzi przez Ewangelię do Pana Jezusa Chrystusa. Pragniemy, aby każdy stał się uczniem Jezusa, nie naszym. Kursy są tak zaplanowane, aby uczeń rozwijał się i wzrastał do duchowej dojrzałości. Naszym celem jest prowadzić do zwycięskiego życia w Chrystusie, przywrócić człowiekowi utracony obraz Boga, na który został stworzony i kształtować ucznia na podobieństwo Mistrza - Jezusa Chrystusa.

Marek Widomski

ojciec bez tła.jpg

Mottem Kursów Biblijnych Online są słowa Jezusa:

"Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc więc, uczyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca tego wieku."

Nasze fundamenty

Biblia

Wierzymy, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest Słowem Bożym, w pełni natchnionym, bezbłędnym, nieomylnym i jedynym źródłem wiary i praktyki.

Bóg

Wierzymy, że jest tylko jeden żywy i prawdziwy BÓG, istniejący wiecznie, jako Ojciec, Syn i Duch Święty.

Jezus Chrystus

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem - odwiecznym Słowem, które stało się ciałem.

Zbawienie

Wierzymy, że zbawienie jest niezasłużonym darem łaski Bożej, który przyjmuje się przez wiarę.

Kościół

Wierzymy, że Kościół Jezusa Chrystusa jest wspólnotą ludzi, którzy narodzili się na nowo.

Nasz zespół

Kursy są prowadzone przez chrześcijan z kościołów ewangelicznych.

Osoby prowadzące są duchowo dojrzałe, kochają Boga i ludzi,

cieszą się dobrą opinią, żyją zgodnie z tym, jak wierzą i nauczają.

bottom of page