top of page

Jezus Chrystus

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, bez początku i końca. Jest odwiecznym Słowem, przez które wszystko zostało stworzone. Jezus przyszedł na ziemię w ciele, jako prawdziwy człowiek, aby utożsamić się z nami ludźmi i zająć miejsce człowieka na krzyżu, jako zastępcza ofiara biorąc na siebie karę za winę nas wszystkich. Jezus jest Mesjaszem, czyli Chrystusem, który przyszedł zgodnie z zapowiedziami proroków Starego Testamentu. W Jezusie wypełniły się wszystkie zapowiedzi odnośnie Mesjasza. Jezus Chrystus, jako jedyny człowiek doskonale wypełnił Boże wymagania względem człowieka i dlatego stał się doskonałą ofiarą za grzechy ludzkości, która jest skuteczna dla przebłagania za nasze grzechy i nie musi być powtarzana. Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga, jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jezus Chrystus zmarł męczeńską śmiercią przez ukrzyżowanie, został złożony w grobie i trzeciego dnia powstał z martwych. Przez czterdzieści dni ukazywał się uczniom, jako żyjący i następnie został wzięty do Nieba. Jezus Chrystus obecnie zasiada po prawicy Boga Ojca  i dana jest Mu wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Jezus Chrystus jest Panem, Królem, Mistrzem, Nauczycielem, Pasterzem, Przewodnikiem, życiem, zmartwychwstaniem, światłością, drogą, prawdą, drzwiami, pokarmem i napojem. W Chrystusie i przez Chrystusa Bóg zsyła wszelkie duchowe błogosławieństwa, mamy pełnię w Nim, On jest Głową Kościoła. Jezus Chrystus jest godny wszelkiej chwały, czci i uwielbienia.

bottom of page