top of page

Biblia

Wierzymy, że Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w całości jest natchnionym Słowem Bożym. Bóg w Biblii zawarł pełne i ostateczne objawienie prawdy o sobie, o człowieku, o pochodzeniu wszystkiego, o swojej woli i planie zbawienia człowieka z grzechu. Zawartość Biblii jest kompletna(39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu) i wystarczająca, i nie podlega żadnej modyfikacji - nikt nie jest uprawniony do ingerencji w treść Biblii, aby ją zmieniać ani cokolwiek do niej dodawać lub ujmować. Przesłanie Biblii jest niezmienne, ponadczasowe, ponad kulturowe, ponadnarodowe, uniwersalne dla każdego człowieka niezależne od jego pochodzenia, statusu społecznego, rasy, płci, miejsca i czasu urodzenia.

Biblia jest jedynym źródłem poznania całej woli Bożej w kwestii wiary w Boga, służenia Bogu, chrześcijańskiego życia i praktyk.

bottom of page