top of page
Michał_edited.png

Dzięki Jezusowi narodziłem się na nowo. Bóg dał mi nowe życie zbudowane na prawdzie Słowa Bożego w wolności i radości.

   Świadectwo mojego nawrócenia.

   Jak większość ludzi w Polsce urodziłem się w rodzinie katolickiej. Moje życie było przeciętne. Miałem trochę nałogów, z którymi sobie nie radziłem. Dlaczego określam, że "było", dlatego że moje nowe obecne życie, które otrzymałem z łaski od mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jest zupełnie inne, a przede wszystkim budowane na prawdzie.
  Około 2 lata temu, wiosną w okolicach świąt wielkanocnych poznałem Jezusa Chrystusa. Poznałem Go przez Słowo Boże. Przyszedł do życia mojego i mojej rodziny, mojej żony i moich dzieci. Docierały do mnie i do mojej żony informacje, żeby czytać słowo Boże, ponieważ tylko ono ukazuje sens naszej egzystencji i objawia prawdę o naszym zbawieniu. Zacząłem czytać Biblię, której zupełnie nie znałem chociaż byłem osobą religijną. Słowo Boże jest, jak ostry miecz przeszywa do głębi. Poprzez Słowo Bóg włożył w moje serce upamiętanie, czyli głęboki żal i wyznanie moich grzechów oraz uświadomienie tego, co stało się na Golgocie, i to za mnie, za moje grzechy.
  Zawsze uważałem że bycie dobrym, uczciwym to klucz do zbawienia, a tu taki szok, że to nie wystarczy, że to za mało. Słowa które Jezus powiedział do Nikodema w Ewangelii Jana: "Musisz się na nowo narodzić" przeszyły mnie do głębi. Fragment z Ewangelii Jana:
"A był pewien człowiek z faryzeuszy, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić." (Ewangelia Jana 3:1‭-‬7)
  Wtedy Bóg włożył do mojego serca i umysłu autorytet Słowa Bożego, bez którego prawdziwe nawrócenie nie jest możliwe. Czytając dalej zacząłem się coraz bardziej przybliżać do mojego Pana. Fragment z listu do Tymoteusza: "Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus", uświadomił mi że kluczem do Zbawienia jest Jezus Chrystus, i w Nim jest wszystko. Doskonała ofiara którą poniósł na krzyżu za mnie i za Ciebie jest pełnią. Bóg poświęcił swego jedynego syna i wydał Go na śmierć, by wyratować nas od grzechu, to wyjątkowa łaska, niemająca względu na osobę, dostępna dla każdego człowieka niezależnie kim jest. Boża sprawiedliwość, która tak bardzo różni się od tej naszej ludzkiej.
  Jezus Chrystus sprawił że narodziłem się na nowo, uwolnił mnie z wszelkich nałogów z którymi miałem potężny problem do tej pory, sprawił że zapragnąłem z całego serca żyć według jego zasad, a przede wszystkim zgodnie z prawdą.
"Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.(Ewangelia Jana 14:6)
  Nawrócenie to niełatwa droga, która wymaga poniesienia wszelkiego rodzaju kosztów, to przewartościowanie swojego dotychczasowego życia, to droga całkowitego oddania Jezusowi Chrystusowi. Słowa Apostoła Pawła doskonałe to obrazują :
"Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba."(list do Rzymian 12:1)
  Dziękuję mojemu Panu za to, że przeprowadził mnie i moją żonę i moje dzieci, przez ten czas, który nazwałbym czasem próby, ze względu na moją rodzinę i brak jedności duchowej, co jest zrozumiałe, gdyż poznanie Boga można osiągać tylko przez pryzmat Słowa Bożego, a nie religię.
  Pan prowadzi mnie każdego dnia, kształtuje i daje siłę do walki ze swoimi słabościami. Odkąd zamieszkał w moim sercu, jest obecny we wszystkim co przeżywam. Kształtuje moje relacje małżeńskie i z dziećmi. Bóg jest cudowny i zatroszczył się o wszystko a nawet więcej jak mówi słowo Boże : A Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam: Nie ma nikogo, kto by opuścił dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole ze względu na mnie i na ewangelię; A kto by nie otrzymał stokrotnie więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a w przyszłym świecie życia wiecznego. (Ewangelia Marka 10:29‭-‬30)
  Dziękuję Jezusowi za to, że On zmienił moje życie. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi za wszystko.

Michał

bottom of page