top of page
Man Walking in Fields

"Pierwsze kroki"

Jak stawiać pierwsze kroki
w drodze za  Jezusem?

   Wzrastanie w poznaniu Boga jest podobne do każdej innej relacji. Chociaż jest wiele sposobów, jak możemy poznać drugą osobę, nic nie dorówna doświadczeniu życia w jedności - bliskiej relacji. Życie w jedności z Bogiem jest centralnym wątkiem Chrześcijaństwa i może być opisane, jako wydłużona piesza wędrówka podjęta przez bardzo bliskich przyjaciół. W Biblii czytamy: „Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie”. Tutaj możecie zaobserwować tą koncepcję chodzenia, wzrastania i posuwania się naprzód w dojrzałości. Twoje zbawienie jest wyrazem zaufania i wiary w Jezusa. Podobnie, Twoja dojrzałość, jako Chrześcijanina będzie zależała od zaufania i wiary. Materiał „Pierwsze kroki” przedstawia siedem fundamentalnych zasad Chrześcijaństwa. Jeśli zdecydujesz się uwierzyć tym prawom, będziesz posuwać się do przodu w swojej wędrówce z Bogiem. Kiedy nauczysz się przyjmować prawdę przez wiarę, będziesz chodził z Bogiem i doświadczysz pogłębiającej się relacji z Bogiem jako swoim Stworzycielem i Ojcem.
Nie spiesz się. Poproś Boga, by Cię prowadził i przemawiał do Twojego serca podczas Twojej drogi z Nim przez każdą lekcję.
  Naszą modlitwą jest, by Pierwsze Kroki popchnęły Cię do przodu do wędrówki w jedności z naszym Wielkim Bogiem

bottom of page