Czy jesteś

WYSTARCZAJĄCO DOBRY ?

Życie każdego z nas kiedyś się zakończy, a co potem? Czy zastanawiasz się, co czeka Ciebie po drugiej stronie? Według Biblii są tylko dwie możliwości: niebo i piekło. Niebo, czyli wieczne życie w obecności Boga, w miłości, radości, pokoju i szczęściu. Piekło, czyli wieczne cierpienie w oddzieleniu od Boga, jako kara za popełnione grzechy. Czy masz pewność,

co będzie z tobą po śmierci? Czy jesteś wystarczająco dobry, aby znaleźć się w niebie?

Czy w ogóle jesteśmy dobrzy? A co zrobimy z popełnionymi grzechami, jak się ich pozbyć?

Myśl o piekle nas przeraża i nawet nie dopuszczamy do siebie, że moglibyśmy tam trafić.

Pytanie jest, co robisz, aby uniknąć piekła i dostać się do nieba? Czy wiesz, co robić?

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby uratować człowieka przed karą piekła i wskazać drogę do nieba. Nauka Jezusa na temat, jak być zbawionym nazwana została „ewangelią”, czyli dobrą nowiną. Pan Jezus Chrystus objawił się osobiście Pawłowi i powołał go na apostoła, który miał przekazać ewangelię dla narodów. List apostoła Pawła do Rzymian kompleksowo opisuje drogę zbawienia i tłumaczy krok po kroku,

jak znaleźć tę drogę i nią podążać.

Do kogo adresowany jest kurs?

Do tych, którzy są niepewni i zaniepokojeni, gdzie trafią po śmierci.

Do tych, którzy pragną pokoju.

Do tych, którzy uważają się za zdrowych na duchu, aby mogli się zdiagnozować.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.