Studying_edited.jpg

SZKOŁA

Chrystusa

Być chrześcijaninem oznacza stać się uczniem Jezusa Chrystusa. Pan Jezus nakazał apostołom, aby czynili uczniami wszystkie narody przez głoszenie ewangelii, zanurzanie (chrzest) w wodzie i nauczanie posłuszeństwa Jego nauce. Jako dobry Mistrz i Nauczyciel pokazał swoim przykładem, jak należy to robić. Powołał dwunastu mężczyzn, aby zostali Jego uczniami. Wezwał ich, aby poszli za Nim, ochrzcił ich, nauczał ich Bożych Prawd, kształtował ich charakter, uczył ich jak funkcjonować razem i budować relacje, pokazywał im, jak w praktyce stosować naukę dając przykład nienagannego życia. I przede wszystkim przebywał z nimi w bliskiej społeczności tak, że mogli Go poznać osobiście.

        Bożą wolą jest, aby kolejne pokolenia uczniów Jezusa wzrastały i osiągały dojrzałość w podobny sposób: przez poznawanie Prawdy, wzrastanie we wspólnocie i rozwijanie osobistej relacji z Panem. Uczniostwo wymaga dyscypliny, zaparcia się siebie i wytrwałości.

Do kogo kurs jest adresowany ?

Kurs "Szkoła Chrystusa" jest dla każdego, kto zdecydował się pójść za Jezusem, zostać jego uczniem i swoją decyzję potwierdził przez chrzest w wodzie. Zapraszamy do udziału zarówno mężczyzn i kobiety bez względu na wiek i "staż wiary".

        Celem „Szkoły Chrystusa” jest prowadzenie ucznia do poznania Boga, duchowej dojrzałości, owocnego życia i służby dla Pana.

Kiedy, gdzie i w jaki sposób ?

Najbliższy kurs planowany jest na początek kwietnia 2021.

Kurs odbędzie się w formie wideokonferencji online lub/i stacjonarnie(we Wrocławiu)

w zależności od ilości zgłoszeń. Cały kurs to około 15 spotkań raz na tydzień

w grupie od 5 do 10 osób.